Ciecz zagęszczana ścinaniem
Projekty w trakcie realizacji

Ciecz zagęszczana ścinaniem

Smart Fluid S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania inteligentnych materiałów absorbujących siłę uderzenia dzięki wykorzystaniu właściwości płynów zagęszczanych ścinaniem (ang. shear thickening fluids - STF)”.

Cel projektu: weryfikacja w warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF opracowanych przez Spółkę do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży/elementów ochronnych/akcesoriów sportowych. Pozytywna weryfikacja ww. tezy pozwoli wnioskodawcy na uruchomienie komercyjnej działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży materiału wykorzystującego STF.

Planowane efekty: innowacyjny materiał o podwyższonych parametrach absorpcji siły dzięki wykorzystaniu STF.

Koszty kwalifikowane projektu: 9 221 859,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 903 510,16 PLN