Pomoc dla sektorów energochłonnych
Projekty w trakcie realizacji

Pomoc dla sektorów energochłonnych

Qemetica Soda Polska S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.