Pomoc publiczna
O nas

Pomoc publiczna

Będąc jedną z najważniejszych polskich firm chmicznych Qemetica na bieżąco obserwuje pojawiające się trendy rynkowe i stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania i technologie. Prowadzona działalność B+R jest istotnym narzędziem w rozwoju Qemetiki. Ciągłe zwiększanie nakładów na działalność B+R możliwe jest m.in. dzięki zaangażowaniu środków publicznych w realizację najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć. Prowadzone projekty B+R pozwalają budować wartość Qemetiki poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzanie na rynek nowych i ulepszonych produktów, a ciągły rozwój przyczynia się do budowania gospodarki opartej na wiedzy i poprawy pozycji Polski w rankingach innowacyjności.

Także inwestycje w obszarze produkcyjnym, realizowane są przy współudziale środków publicznych. Inwestycje te skutkują nie tylko jakościową zmianą infrastruktury technicznej i produkcyjnej, ale przyczyniają się do wprowadzania rozwiązań proekologicznych, czyniąc prowadzoną działalność przyjazną dla środowiska.

Instytucje udzielające wsparcia ze źródeł publicznych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych – www.cupt.gov.pl 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbr.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl

Projekty Qemetiki korzystające ze wsparcia ze źródeł publicznych

Pomoc dla sektorów energochłonnych

Dowiedz się więcej

Innowacyjna technologia produkcji środka ochrony roślin

Dowiedz się więcej

Ciecz zagęszczana ścinaniem

Dowiedz się więcej