Calcium Chloride
Soda

Calcium Chloride

Nieorganiczny związek chemiczny, który wyróżnia się silną podatnością na wchłanianie wilgoci. Chlorek wapnia znajduje szerokie zastosowanie w eksploatacji dróg, budownictwie, przemyśle chemicznym oraz w górnictwie węgla, nafty i gazu, jak również  w rolnictwie i ogrodnictwie.

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

 • Usuwa oblodzenia dróg, chodników, schodów, marznący deszcz, śliskość pośniegową, zaległe oblodzenia, szron, śnieg oraz gołoledź.
 • Chlorek wapnia (CaCl2) jest skuteczniejszy i bardziej wydajny niż sól drogowa.
 • Efektywna temperatura działania soli to do -6°C, podczas gdy chlorek wapnia jest skutecznym środkiem do usuwania śniegu i lodu nawet do -40°C!
 • Jego zużycie jest przy tym nawet 10-krotnie niższe niż soli, a efekt działania utrzymuje się nawet do 72h od aplikacji w przeciwieństwie do krótkiego czasu działania soli.
Letnie utrzymywanie nawierzchni

Letnie utrzymywanie nawierzchni

 • Skutecznie eliminuje pylenie
 • Zwiększa wytrzymałość oraz integralność nawierzchni drogi
 • Ogranicza tworzenie się wybojów i kolein
 • Przy cyklicznym stosowaniu zmniejsza częstotliwość prac regeneracyjnych
 • Redukuje koszty użycia sprzętu i siły roboczej
 • Redukuje koszt zakupu materiałów służących do wypełnienia i konserwacji dróg
 • Poprawia bezpieczeństwo - zwiększa widoczność
 • Łatwy w aplikacji, szybkie przygotowanie roztworu
Ogrodnictwo i rolnictwo

Ogrodnictwo i rolnictwo

 • Źródło łatwo przyswajalnego wapnia (Ca) dla owoców i warzyw
 • Zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych, infekcji grzybowych
 • Opóźnia dojrzewanie i zwiększa zdolność przechowalniczą owoców i warzyw
 • Stymuluje wzrost owoców
 • Pozwala zminimalizować skutki stresu wywołanego suszą czy mrozem
 • Podwyższa odporność owoców na pękanie
Chemia

Chemia

 • Osuszanie gazów i cieczy w syntezach chemicznych
 • Dodatek do tworzyw sztucznych
 • Komponent w produkcji soli wapnia
 • Środek regulujący pH
Budownictwo

Budownictwo

Dodatek do zapraw i betonów:

 • uszczelniający
 • przyspieszający wiązanie
 • umożliwiający betonowanie w temperaturach poniżej 0°C
Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

 • Środek pomocniczy w drenażu oczyszczalni ścieków
 • Neutralizacja fosforanów w oczyszczalniach ścieków
Górnictwo

Górnictwo

 • Roztwór chlorku wapnia podnosi gęstość fazy ciekłej płuczek wiertniczych stosowanych do dowiercania złóż
 • Dodatek do płuczek chlorkowo – wapniowych
 • Zapobiega efektom wybuchowym w kopalniach węgla (wiąże pyły węglowe), w rafinacji nafty
Inne

Inne

 • Osuszanie mieszkań
 • Składnik roztworów oziębiających i mieszanin gaśniczych
 • Środek nadający niepalność tkaninom bawełnianym
 • Przetwarzanie i odbarwianie papieru
 • Poprawianie jakości powietrza (wiąże kurz i tłumi cząstki PM10)