Soda Ash
Soda

Soda Ash

Soda kalcynowana jest jednym z podstawowych surowców chemicznych używanym w przemyśle i jednocześnie produktem znajdującym zastosowanie w codziennym życiu. Ponad połowa wytwarzanej sody kalcynowanej zużywana jest do produkcji szkła: szkła płaskiego w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, przemyśle samochodowym oraz do produkcji szklanych opakowań. Pozostałe zastosowania związane pośrednio z produkcją szkła to: oświetlenie, izolacja włóknem szklanym, ekrany do urządzeń elektronicznych i paneli słonecznych. Soda kalcynowana używana jest również do produkcji mydeł, detergentów i innych produktów myjących. Zwiększa zasadowość w basenach, zapewnia właściwe PH wody. Soda kalcynowana jest stosowana do produkcji farmaceutyków, środków konserwujących i dodatków do jedzenia oraz jako składnik do produkcji papieru. Jest ponadto surowcem wykorzystywanym w niektórych gałęziach przemysłu metalurgicznego, m.in. do usuwania fosforanów i związków siarki zarówno z rud metali żelaznych i nieżelaznych, w procesie recyklingu aluminium i cynku. Dodatkowo stanowi środek topiący i wzbogacający rudy. Stosowana jest też do produkcji baterii litowych i w procesie ich recyklingu.

Produkty linii Soda Ash

Soda Ash Light

Soda Ash Light

Soda Ash Light jest używana w procesie produkcji detergentów, środków chemicznych, mydła, tekstyliów, papieru, żywności oraz innych związków sodowych, a także w przemyśle odlewniczym i petrochemicznym.

Soda Ash Dense

Soda Ash Dense

Soda Ash Dense to produkcja szkła, w tym szkła płaskiego oraz opakowań szklanych.

Soda Ash Feed Grade

Soda Ash Feed Grade

Źródło sodu w mieszankach paszowych. Dodatkowo działa jako bufor pH (reguluje gospodarkę kwasową żołądka oraz jelit). Odpowiednia granulacja produktu zapewnia równomierne rozprowadzenie wszystkich składników odżywczych. 

Soda Ash Dense Coarse Grade

Soda Ash Dense Coarse Grade

Soda ciężka otrzymana w wyniku granulacji selektywnej, zawierająca frakcję gęstą. Stosowana przede wszystkim w produkcji detergentów.

Soda Ash Dense Compacted Grade

Soda Ash Dense Compacted Grade

Otrzymuje się ją w wyniku zgniatania sody kalcynowanej lekkiej. Posiada mniejszą gęstość i inną granulację niż standardowa soda ciężka. Może lepiej odpowiadać niektórym procesom i zastosowaniom.

Popyt na sodę na rynku europejskim

Popyt na sodę na rynku europejskim

Europejski popyt na sodę kalcynowaną (z uwzględnieniem krajów Wspólnoty Niepodległych Państw) oceniany jest na ponad 11 mln ton/rok. Rynek w Europie (w tym Polski) to rynek dojrzały nie ulegający gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu 1-2 procent. Dynamika wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej jest zazwyczaj o 1 punkt procentowy wyższa niż w Europie Zachodniej.

Struktura zużycia sody kalcynowanej w Europie od wielu lat nie ulega większym zmianom. Popyt na tę sodę jest uzależniony głównie od zapotrzebowania na szkło opakowaniowe i płaskie. W Europie Środkowej dosyć istotny jest też udział segmentu detergentów a w Europie Wschodniej branży metalurgicznej.

Oceniamy, że europejski rynek sody jest obecnie dosyć dobrze zbilansowany. Uruchomienie nowych znacznych mocy produkcyjnych w Turcji (rozłożone na lata 2017-2018) zbiegło się w czasie z silnym popytem i ograniczeniami produkcji, ze względu na ochronę środowiska, na największym światowym rynku - w Chinach. Sytuacja ta stwarza warunki dla większej globalizacji rynku sody kalcynowanej oraz szanse, że w najbliższych latach ewentualna nadpodaż w Europie (w efekcie tureckich inwestycji) może być dosyć umiarkowana.