Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.
Spółki grupy

Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.

Zlokalizowana w województwie podkarpackim Qemetica Agricultural Solutions Poland (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Qemetiki, filarem biznesu AGRO, czyli ofertą nowoczesnych rozwiązań dla współczesnego rolnictwa. Obecnie spółka jest największym polskim producentem środków ochrony roślin z szybką rosnącą sprzedażą zagraniczną: poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii.

Korzenie firmy sięgają 1937 roku.

Przewagą konkurencyjną Spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin.

Do najbardziej znanych znaków handlowych Spółki należą marki: CHWASTOX®, HALVETIC®,  DOVVO 375 S.C., LABRADOR EXTRA 50EC, AZOKSAR® 250 SC, MICOSAR 60 SL,  NIKOSAR 060 OD oraz WINDSAR 250 EC. Bardzo dobry debiut rynkowy w 2021 roku zanotował innowacyjny środek ochrony roślin produkowany przez Qemetica Agricultural Solutions Poland – HALVETIC ®180 SL.

 

Wojciech Babski
Prezes Zarządu
Gabriel Kozdraś
Członek Zarządu
Wojciech Stramski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Adamus
Członek Rady Nadzorczej
Michał Wołoszczuk
Członek Rady Nadzorczej
Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

NIP: ​8160001828
​​​
KRS: ​0000103271
​​​​
REGON: 000042352

Numer Rejestrowy BDO: 000025132
Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Szalińska

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI Qemetica SARZYNA S.A. Z SPÓŁKA ALGETE SP. Z O.O

OFERTA

Biznes AGRO - sieć dystrybutorów

CERTYFIKATY

Informacje o OSD

Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A., posiadając  koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/227/683/W/1/2/2001/AS z dnia 14.02.2001 roku oraz zmianą, decyzją  nr DEE/227A/W/OKR/2006/JP z dnia 3 stycznia 2006 oraz następną zmianą, decyzją nr DEE/227-ZTO/683/W/OKR/2009WS z dnia 4 września 2009 roku, zmianą nr DEE/227-ZTO-A/683/W/OKR/2015/UJN z dnia 30 kwietnia 2015 roku, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją nr DPE-4711-106(7)/2011/683/ŁG z dnia 10 maja 2011roku i zmianą DRE-4711-13(3)/2015/683/DSł z dnia 28 maja 2015 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. została wyznaczona na pełnienie funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.09.2011roku. Pełnienie funkcji jest ograniczone na majątku dystrybucyjnym wskazanym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

 • Informacje ogólne – pobierz plik
 • Zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne – pobierz plik
 • Wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne - pobierz plik
 • Wskaźniki jakościowe Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - pobierz plik
 • Środki Poprawy efektywności energetycznej pobierz plik
 • Średnie zużycie energii elektrycznej w grupach przyłączeniowychpobierz plik
 • Zużycie energii elektrycznej w grupach taryfowych pobierz plik
 • Rejestr magazynów energii elektrycznejpobierz plik


Druki

 • Procedura zmiany sprzedawcy – pobierz plik
 • Zgłoszenie zmiany sprzedawcy – pobierz plik
 • Wniosek przyłączeniowy dla odbiorców NN –  pobierz plik
 • Wniosek przyłączeniowy dla odbiorców WN i SN – pobierz plik
 • Wniosek przyłączeniowy dla producentów – pobierz plik
 • Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - cena maksymalna 2022_2023 – pobierz plik

Obowiązująca IRiESD


Umowy


Taryfy

 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej od 1 lipca 2021 – pobierz plik
 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej od 1 stycznia 2023 – pobierz plik
 • Taryfa dla Dystrybucji energii elektrycznej - Zmiana taryfy od 1 lipca 2023 – pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej - Taryfa obrotu - od 1 października 2021 - pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej - Taryfa obrotu - od 1 stycznia 2022 - pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej - Taryfa obrotu - od 1 września 2022 - pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej - Taryfa obrotu - od 1 października 2023 - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna i mocowa – 2021 r. - pobierz plik
 • Opłata OZE i kogeneracyna – 2022r. - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna, mocowa 2023 - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna, mocowa 2024 - pobierz plik
 • Profile na potrzeby rozliczeń rynku mocy:

Renumeracja kodów PPE

Informujemy, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, dokonano renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN). 

Poniżej struktura nowego kodu PPE:

59020045S1S2S3S4S5S6S7S8S9K,

gdzie:

590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1

20045 – numer OSDn w Systemie GS1

S1–S9 – identyfikator PPE nadany przez spółkę

K – cyfra kontrolna

Dla uczestników rynku energii udostępniamy ostatni plik z mapowaniami kodów PPE OSDn ze starego standardu na nowy standard GSRN. – pobierz plik

 

KODEKSY SIECI

I.Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

 1. Informacje ogólne – pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A B C - pobierz plik
 3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D - pobierz plik
 4. Modernizacje jednostek wytwórczych - pobierz plik
 5. Testowanie jednostek wytwórczych - pobierz plik
 6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych - pobierz plik
 

II. Przyłączanie odbioru (NC DC).

 1. Informacje ogólne – pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja systemów - pobierz plik
 

III. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

 1. Informacje ogólne – pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja - pobierz plik

SPRZEDAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY
 
2024 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.3.130.2023.MRa1 z dnia 25 października 2023r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ciech Sarzyna S.A.

2023 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.4.77.2022.MRa1 z dnia 24 października 2022r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ciech Sarzyna S.A.

2022 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.2.146.2021.MTo z dnia 21 października 2021r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ciech Sarzyna S.A.