Qemetica Cargo Sp. z o.o.
Spółki grupy

Qemetica Cargo Sp. z o.o.

Qemetica Cargo  to przedsiębiorstwo transportowe z Inowrocławia, które powstało w maju 2000 roku. Początkowo skupiało się na transporcie sody, obecnie oferta obejmuje przewozy towarowe np. węgla, kruszyw, oraz materiałów niebezpiecznych.

Spółka świadczy usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych oraz obsługi eksploatacyjnej bocznic. Wszystkie przewozy realizowane są na podstawie własnej licencji.

WŁADZE SPÓŁKI
Andrzej Pawłowski
Prezes Zarządu
QEMETICA Cargo Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4
88-101 Inowrocław

NIP: 5562345497

​KRS: 0000065799

REGON: 092536890

Numer Rejestrowy BDO: 00001467

Administrator danych Qemetica Cargo Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@qemetica.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Szalińska, ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław.

OFERTA USŁUG

 • Przewozy kolejowe
 • Obsługa i utrzymanie bocznic
 • Usługi sprzętem ciężkim
 • Naprawy wagonów
 • Dostępne usługi transportowe
Przewozy kolejowe

Przewozy kolejowe

Spółka świadczy usługi w zakresie transportu kolejowego, korzystając z własnego taboru i licencji – wynajem wagonów, dzierżawa cystern i kolejowe przewozy towarowe.

Dostępny tabor kolejowy

Lokomotywy spalinowe

 • 6D, T448p, M62Ko, BR232


Lokomotywy elektryczne

 • Bombardier E594 TRAXX, Bombardier E483 Traxx, Newag E6ACTa „Dragon 2“


Wagony towarowe

 • Węglarka serii Eaos, Wagony specjalne typu 408S, 206S, 206Se, 206Sf, Wagony samowyładowcze typu 204V, 411Vb, 426Va

 

Spółka oferuje także usługi z zakresu

 • obsługi bocznic kolejowych (prace manewrowe, przygotowanie i formowanie składów pociągowych, obsługa punktów załadunkowych)
 • certyfikowanych usług utrzymaniowych wagonów towarowych (P1-P3) i lokomotyw (P1-P2), napraw wagonów (P4-P5)
 • bezpieczeństwa ruchu kolejowego (m.in. szkolenia oraz nabywania uprawnień)
 • rozwoju i szkolenia pracowników branży kolejowych
Obsługa i utrzymanie bocznic

Obsługa i utrzymanie bocznic

Personel kolejowy posiadający wszechstronne uprawnienia, oraz wieloletnią praktykę zawodową gwarantuje wysoki poziom obsługi bocznic kolejowych w zakładach w Inowrocławiu, Janikowie, oraz Nowej Sarzynie.

Posiadamy aktualne świadectwa bezpieczeństwa dla wymienionych bocznic.

Zakres usług

 • Prace manewrowe za pomocą posiadanych lokomotyw SM42 i T488p
 • Przygotowanie i formowanie składów pociągowych
 • Obsługa punktów załadunkowych i rozładunkowych
 • Utrzymanie i konserwacja torów oraz infrastruktury kolejowej na bocznicy
 • Usługi wykonywane sprzętem ciężkim
 • Rozładunek miału węglowego dla zakładów Inowrocław i Janikowo 
Usługi sprzętem ciężkim

Usługi sprzętem ciężkim

Spółka obsługuje składowiska i punkty załadunkowo-rozładunkowe, wykorzystując specjalistyczny, ciężki sprzęt. O wysoką efektywność pracy dba świetnie wyszkolona załoga z wieloletnim doświadczeniem.

Dostępne usługi

 • Obsługa składowiska miału węglowego
 • Obsługa składowiska kamienia wapiennego
 • Całodobowa obsługa punktów załadunkowo-rozładunkowych
 • Dodatkowe usługi na zlecenie zamawiającego

Dostępny sprzęt ciężki i środki transportu

 • Spycharki gąsienicowe- Stalowa Wola TD-15E, Dressta TD 15R
 • Ładowarki kołowe- Komatsu WA380, Liugong CLG856H
 • Koparki- Terex-Fuchs MHL-350, Terex-Fuchs MHL-340
 • Samochód samowyładowczy- Renault Premium 320
 • Zestaw ciężarowy- Ciągnik siodłowy IVECO + naczepa ciężarowa Kőgel
Naprawy wagonów

Naprawy wagonów

Spółka jest certyfikowanym podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów towarowych ( ECM ) Posiada wykfalifikowaną kadrę, oraz odpowiednio wyposażone warsztaty do wykonywania napraw okresowych i przeglądów wagonów towarowych.

Dostępne usługi transportowe

Dostępne usługi transportowe

 • Zabezpieczenie technologiczne produkcji
 • Dostawy bezpośrednio na linie produkcyjne

Dostępny tabor samochodowy

 • Samochody samowyładowcze – Renault Premium 320
 • Samochód ciężarowy – Renault Premium C420
 • Naczepa samochodowa SCHMITZ
 • Samochody osobowe Peugeot Partner

WYRÓŻNIENIA

CERTYFIKATY

UPRAWNIENIA