Qemetica Nieruchomości Sp. z o.o.
Spółki grupy

Qemetica Nieruchomości Sp. z o.o.

Podstawową działalnością Qemetica Nieruchomości jest zarządzanie nieruchomościami, w tym w szczególności: wynajem powierzchni biurowych oraz zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży, a także zarządzanie nieruchomościami na zlecenie podmiotów trzecich.

WŁADZE SPÓŁKI
Tomasz Maciejczyk
Prezes Zarządu
Qemetica Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa, Polska
NIP: 5560801465 br>KRS: 0000022064
REGON: 090022840