QemeticaSoda Polska S.A.
Spółki grupy

Qemetica
Soda Polska S.A.

Początki firmy sięgają 1879 roku. Obecnie spółka jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zatrudniającym ponad 1200 pracowników. W ramach spółki działają dwa zakłady produkcyjne - w Inowrocławiu i Janikowie. 

Spółka bezpośrednio wpływa na kondycję ponad 200 różnych firm z powiatu, przez co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Aktualnie Qemetica Soda Polska jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Jest także największym producentem soli warzonej w Polsce.

Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne.

 

 

 

WŁADZE SPÓŁKI
Tomasz Molenda
Prezes Zarządu
Piotr Kapuściński
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Brudnicka
Członek Zarządu
Marek Rościszewski
Członek Zarządu
Grzegorz Miśkiewicz
Członek Zarządu
Adam Adamus
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Rutecki
Członek Rady Nadzorczej
Jakub Żak
Członek Rady Nadzorczej
QEMETICA Soda Polska S.A.

ul. Fabryczna 4
88-101 Inowrocław
NIP: 5252382127
KRS: 0000423633
​​​REGON: 140777645
Numer Rejestrowy BDO: 000023343
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Agnieszka Szalińska
Obsługiwane segmenty rynku

Obsługiwane segmenty rynku

  • Przemysł szklarski
  • Przemysł chemiczny
  • Metalurgia
  • Przemysł spożywczy i paszowy
  • Farmaceutyka
  • Sektor uzdatniania wody
  • Sektor gospodarstw domowych

ENERGETYKA

III. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

CERTYFIKATY

POMOC PUBLICZNA

Qemetica Soda Polska S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.