Qemetica VenturesSp. z o.o.
Spółki grupy

Qemetica Ventures
Sp. z o.o.

Qemetica Ventures to spółka działająca w formule otwartych innowacji, inicjująca współpracę Qemetiki ze startupami rozwijającymi technologie z obszaru chemii, zrównoważonego przemysłu i rolnictwa. Współpraca ze startupami może mieć formę inwestycji, partnerstw biznesowych czy pilotaży. Szczególnie interesujące dla spółki są rozwiązania, które mogą zwiększać efektywność i konkurencyjność istniejących biznesów Qemetiki oraz technologie, które mogą przyczynić się do rozpoczęcia przez Qemetikę całkowicie nowych przedsięwzięć biznesowych w dłuższej perspektywie.

WŁADZE SPÓŁKI
Szymon Smyk
Prezes Zarządu
Sławomir Wójcik
Członek Zarządu
Qemetica Ventures Sp. z o.o.

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa, Polska
KRS 0000904133
REGON: 388343759
NIP: 701-104-07-74