Centrum B+R
Pomoc publiczna

Centrum B+R

CIECH R&D Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach POIR, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Ciech R&D Sp. z o.o.”.

Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w Nowej Sarzynie.

Planowane efekty: Centrum badawczo-rozwojowe, w którym realizowane będą prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych w zakresie środków ochrony roślin oraz żywic.

Koszty kwalifikowane projektu: 15 077 235,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 030 894,00 PLN